สมัครงาน

 


บริษัทประทานพรเซอร์วิส เป็นสถานที่ฝึกอาชีพตามโครงการความร่วมมือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา โดย วิทยาลับเทคนิคธัญบุรี  


                          สนใจร่วมงานกับเรา  พนักงานประจำ น.ศ ฝึกงาน  โปรดกรอกข้อมูลแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน 
                                                                       ช่างเครื่อง /  ช่างสี / ช่างเคาะ / ช่างไฟ / ช่างแอร์

                                                                                    ***** ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ *****

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน ประวัติการทำงานในอดีต
Visitors: 45,030
เพิ่มเพื่อน